Upravljanje konfiguracijom softvera


  1. O predmetu
  2. Programski jezik Python
  3. Osnove upravljanja konfiguracijom softvera
  4. Upravljanje izvornim kodom
  5. Sistemi za kontrolu verzija - Uvod
  6. Git
  7. Django
  8. Docker
  9. Testiranje Python koda