Teme za diplomske radove

Slobodne teme (okvirne, konkretne teme u dogovoru sa mentorom)

 • Razvoj softvera baziranog na komponentama
 • Primena softverski obrazaca (dizajn, konkurentni, mikroservisni…)
 • Programski jezici (analiza, prednosti, primene). Akcenat na tzv. non-mainstream jezicima
 • Parsiranje i analiza programskog koda, kreiranje jezika specifičnih za domen (videti textX i parglare)
 • Tehnike vizualizacije podataka (Pharo - Agile Visualisation, JavaScript…)
 • Alati i jezici za razvoj video igara. Akcenat na interaktivnoj fikciji (IF - Interactive Fiction).
 • Alati i jezici za razvoj psiholoških testova (videti pyFlies i Mental Chronometry)
 • RustySteel - čitač ličnih karti na programskom jeziku Rust (po uzoru na JFreeSteel).

U izradi

Dušan Antić: Aplikacija za pronalazak majstora kućnih poslova

 • Tema izdata: avgust 2022.

Loreana Olujić: Aplikacija za pretragu i rezervaciju avio karata

 • Tema sa predmeta NTP. Rezervisano: jun 2022.

Bojan Baškalo: Aplikacija za lakše pronalaženje/rezervaciju električnih punjača za automobil/bicikl/trotinet

 • Tema sa predmeta NTP. Rezervisano: jun 2022.

Zoran Jankov: aplikacija za kontrolu i praćenje verzija izvornog koda

 • Tema sa predmeta NTP. Rezervisano: jun 2022.

Nikola Petrović: aplikacija za diskusiju, ocenjivanje i pisanje recenzija o muzicarima, pesmama i albumima

 • Tema sa predmeta NTP. Rezervisano: jun 2022.

Nađa Gvozdenac: Veb aplikacija za biblioteku bazirana na mikroservisnoj arhitekturi

 • Tema sa predmeta NTP. Rezervisano: jun 2022.

Romana Erdelji: Poređenje implementacija algoritma optimizacije rasporeda nastave na programskim jezicima Go i Rust

 • Tema sa predmeta NTP. Rezervisano: mart 2022.

Miodrag Vilotijević: Digitalni marketing baziran na gejmifikaciji

 • Tema izdata: decembar 2021.

Vladimir Gajčin: Razvoj aplikacija na programskom jeziku V

 • Tema izdata: mart 2021.

Dušan Srbulović: vizualizacija podataka iz CSV/JSON upotrebom Web tehnologija

 • Tema izdata: februar 2021.

Stevan Šinik: Generisanje liste autora (contributors) iz git repozitorijuma

 • Tema izdata: mart 2020

  Kreirati alat koji će analizirati istoriju zadatog git repozitorijuma i kreirati listu autora sa dodatnim informacijama (broj commit-a, broj dodatih/obrisanih linija koda). Omogućiti zadavanje putanje i/ili fajl ekstenzije nad kojom se izveštaj traži. Ideja je da se alat koristi kao jednostavan generator `CONTRIBUTORS.md` fajlova.

Nikola Stajić: Desktop aplikacija za merenje reakcionog vremena

 • Tema izdata: april 2019.

Završene

Jelena Stojanović: Aplikacija za izbor biljaka bazirana na mikroservisnoj arhitekturi

 • Tema izdata: jun 2022, odbranjeno: oktobar 2022.

Anastasija Đurić: Generator Go programskog koda za Silvera jezik

 • Tema izdata: jun 2022, odbranjeno: oktobar 2022.

Veljko Tošić: Aplikacija za podršku prevoza ljudi deljenjem vozila

 • Tema izdata: avgust 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Marko Bjelica: Aplikacija za naručivanje hrane i pića zasnovana na mikroservisnoj arhitekturi

 • Tema izdata: avgust 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Miloš Popović: Razvoj mikroservisne aplikacije sa fokusom na orkestraciju komponenti i skaliranje

 • Tema izdata: jul 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Vladimir Jovin: Generator Python programskog koda za Silvera jezik

 • Tema izdata: jul 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Milovan Milovanović: Platforma za gledanje i deljenje video sadržaja

 • Tema izdata: jul 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Daniel Božanić: mikroservisna aplikacija za korisnike računarskih igara

 • Tema izdata: jun 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Mladen Vasić: mikroservisna aplikacija za kupovinu i prodaju automobila

 • Tema izdata: jun 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Isidora Stanić: Aplikacija za izbor podnih i zidnih obloga

 • Tema izdata: jun 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Marija Kastratović: GoBooking - portal za turističku agenciju baziran na mikroservisnoj arhitekturi

 • Tema izdata: novembar 2021, odbranjeno: septembar 2022.

Dimitrije Karanfilović: Aplikacija za pretragu, ocenjivanje i naručivanje pića

 • Tema izdata: jun 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Albert Makan: Generator C# programskog koda za Silvera jezik

 • Tema izdata: jul 2022, odbranjeno: septembar 2022.

Aleksa Domić: Konvertor modela za Hardware-In-The-Loop simulacije

 • Tema izdata: 2017, odbranjeno: maj 2022.

David Drvar: razvoj mikroservisa na programskom jeziku Go

 • Tema izdata: mart 2021, odbranjeno: decembar 2021.

Matija Petrović: ClinicHub – portal za klinike baziran na mikroservisnoj arhitekturi

Aleksa Goljović: Portal za bioskop baziran na mikroservisnoj arhitekturi

Bojan Popržen: Implementacija obrasca protočne obrade na programskom jeziku Go

Vladimir Rodušek: Grafički korisnički interfejs za dizajniranje i razvoj interaktivne fikcije

Petar Cerović: Elektronska servisna knjiga vozila

 • Tema izdata: mart 2021, odbranjeno: oktobar 2021.

Milena Laketić: Dizajn i implementacija softvera za analizu Smalltalk programskog koda

Jelena Cupać: Razvoj mikroservisa na programskom jeziku Rust

Damjan Manojlović: Simulacija preživljavanja populacije jedinki

Haris Gegić: vizualizacija algoritama i struktura podataka

Kristina Đereg: Kreiranje matrice rastojanja za rešavanje problema trgovačkog putnika

Vuk Vladisavljević: Razvoj mobilnih aplikacija upotrebom Flutter okvira i Dart programskog jezika

Nemanja Žunić: Aplikacija za praćenje vremena provedenog u upotrebi mobilnog telefona

Ana Pjević: Optimizacija problema transporta paketa na programskom jeziku Go

Ana Mijailović: Serijska i paralelna implementacija alata za manipulaciju fajlovima i folderima

 • Tema izdata: jul 2020, odbranjeno: oktobar 2020.

Mihajlo Jovković: Jezik i alat za kreiranje IF (Interactive Fiction) igara

Nikola Šarić: Društvena mreža za muzičare

Milica Vojnović: Aplikacija za optimizaciju prevoza lekova i medicinske opreme između Covid centara

 • Tema izdata: oktobar 2020, odbranjeno: oktobar 2020.

Dušan Stević: Analiza serijske i paralelne implementacije algoritama baziranih na Monte Karlo metodi

Vukašin Janković: Web aplikacija za merenje reakcionog vremena

Dimitrije Mihajloviski: Genarator upitnika na bazi LaTeX-a

Kreirati bazu pitanja i web aplikaciju za pretragu i ažuriranje baze. Na osnovu zadatih kriterijuma (broj pitanja, težina i sl.) generisati upitnik u pdf formatu (upotrebom LateX-a).

Dejan Šorgić: Migracija pyFlies jezika na textX 2 i PsychoPy 3

Simona Prokić: Web aplikacija za merenje reakcionog vremena

Author: Igor Dejanović

Created: 2022-10-06 Thu 22:27