Teme za diplomske radove

Slobodne teme (okvirne, konkretne teme u dogovoru sa mentorom)

U izradi

Marija Kastratović: GoBooking - portal za turističku agenciju baziran na mikroservisnoj arhitekturi

 • Tema izdata: novembar 2021.

David Drvar: razvoj mikroservisa na programskom jeziku Go

 • Tema izdata: mart 2021.

Vladimir Gajčin: Razvoj aplikacija na programskom jeziku V

 • Tema izdata: mart 2021.

Dušan Srbulović: vizualizacija podataka iz CSV/JSON upotrebom Web tehnologija

 • Tema izdata: februar 2021.

Stevan Šinik: Generisanje liste autora (contributors) iz git repozitorijuma

 • Tema izdata: mart 2020

  Kreirati alat koji će analizirati istoriju zadatog git repozitorijuma i kreirati listu autora sa dodatnim informacijama (broj commit-a, broj dodatih/obrisanih linija koda). Omogućiti zadavanje putanje i/ili fajl ekstenzije nad kojom se izveštaj traži. Ideja je da se alat koristi kao jednostavan generator `CONTRIBUTORS.md` fajlova.

Nikola Stajić: Desktop aplikacija za merenje reakcionog vremena

 • Tema izdata: april 2019.

Završene

Matija Petrović: ClinicHub – portal za klinike baziran na mikroservisnoj arhitekturi

Aleksa Goljović: Portal za bioskop baziran na mikroservisnoj arhitekturi

Bojan Popržen: Implementacija obrasca protočne obrade na programskom jeziku Go

Vladimir Rodušek: Grafički korisnički interfejs za dizajniranje i razvoj interaktivne fikcije

Petar Cerović: Elektronska servisna knjiga vozila

 • Tema izdata: mart 2021, odbranjeno: oktobar 2021.

Milena Laketić: Dizajn i implementacija softvera za analizu Smalltalk programskog koda

Jelena Cupać: Razvoj mikroservisa na programskom jeziku Rust

Damjan Manojlović: Simulacija preživljavanja populacije jedinki

Haris Gegić: vizualizacija algoritama i struktura podataka

Kristina Đereg: Kreiranje matrice rastojanja za rešavanje problema trgovačkog putnika

Vuk Vladisavljević: Razvoj mobilnih aplikacija upotrebom Flutter okvira i Dart programskog jezika

Nemanja Žunić: Aplikacija za praćenje vremena provedenog u upotrebi mobilnog telefona

Ana Pjević: Optimizacija problema transporta paketa na programskom jeziku Go

Ana Mijailović: Serijska i paralelna implementacija alata za manipulaciju fajlovima i folderima

 • Tema izdata: jul 2020, odbranjeno: oktobar 2020.

Mihajlo Jovković: Jezik i alat za kreiranje IF (Interactive Fiction) igara

Nikola Šarić: Društvena mreža za muzičare

Milica Vojnović: Aplikacija za optimizaciju prevoza lekova i medicinske opreme između Covid centara

 • Tema izdata: oktobar 2020, odbranjeno: oktobar 2020.

Dušan Stević: Analiza serijske i paralelne implementacije algoritama baziranih na Monte Karlo metodi

Vukašin Janković: Web aplikacija za merenje reakcionog vremena

Dimitrije Mihajloviski: Genarator upitnika na bazi LaTeX-a

Kreirati bazu pitanja i web aplikaciju za pretragu i ažuriranje baze. Na osnovu zadatih kriterijuma (broj pitanja, težina i sl.) generisati upitnik u pdf formatu (upotrebom LateX-a).

Dejan Šorgić: Migracija pyFlies jezika na textX 2 i PsychoPy 3

Simona Prokić: Web aplikacija za merenje reakcionog vremena

Author: Igor Dejanović

Created: 2021-11-16 Tue 12:34