Teme za master radove

Oblasti

Master teme su iz oblasti inženjerstva jezika (Language Engineering) što uključuje:

 • Dizajn i implementacija programskih jezika i jezika specifičnih za domen
 • Parseri
 • Prevodioci
 • Generisanje koda
 • Interpretacija
 • Literate programming
 • Programski editori
 • Vizualizacija programa i njihovog izvršavanja
 • Debagovanje
 • Analiza legacy sistema
 • Optimizacije koda
 • Otkrivanje kopija
 • Refaktorisanje

Videti materijale sa predmeta Jezici specifični za domen

Takođe je moguće dobiti temu i iz oblasti upravljanja konfiguracijom softvera (Software Configuration Management):

 • git
 • docker
 • kubernetes
 • Sistemi za Continuous Integration / Continuous Delivery

Slobodne teme

Podrška za AST->text transformacije (2 teme - textX, parglare)

Podrška za bojenje koda i navigaciju za ugrađene (embedded) editore i jezike bazirane na textX / parglare (2 teme - textX, parglare)

Podrška za IntelliSense u jezicima baziranim na parglare biblioteci u Visual Studio Code

Podrška za strukturu i bojenje koda u jezicima baziranim na parglare biblioteci u Visual Studio Code

Podrška za vizualizaciju jezika baziranih na parglare biblioteci.

Teme u izradi

Lazar Marković: JSD za vizualizacija geo-prostornih podataka

 • Tema izdata: jul 2022.

Aleksandar Đurđev: VSCode plugin za parglare sa LSP

 • Tema izdata: mart 2022.

Aleksandar Petaković: Jezik za opis jediničnih testova Serverless aplikacija

 • Tema izdata: novembar 2021.

Dejan Šorgić: Podrška za pyFlies DSL u Visual Studio Code

Aleksandar Vujasinović: mikroservisi za domen finansija i trgovine na berzi

 • Tema izdata: februar 2021.

Radoš Aćimović: Sistemi za upravljanje softverskim kontejnerima

 • Tema izdata: januar 2021.

Milan Šović: Minimalna jezička infastruktura za bojenje koda, sklapanje (folding) i Intellisense za jezike bazirane na textX-u

 • Tema izdata: oktobar 2018.

  Na osnovu textX gramatike, i dodatnih DSL-ova po potrebi, generisati minimalni web bazirani editor sa bojenjem koda, sklapanjem i komunikacijom sa Language Server Protocol serverom (podrškom za IntelliSense). Editor treba da ima minimalne zavisnosti tako da se može korisiti u različitim kontekstima (na web-u, kao ugrađeni, kao deo desktop aplikacija, kao test editor pri razvoju gramatike i sl.)

Završene teme

Aleksa Ivković: Platforma za specifikaciju i interpretaciju interaktivne fikcije

Istražiti postojeće jezike i editore za opis IF igara. Osmisliti i implementirati jezik za modelovanje IF igara upotrebom textX ili parglare. Implementirati interpreter modela. Kao studiju slučaja implementirati proizvoljnu igru.

Andrej Jokić: Transformacije AST -> tekst (pretty printing)

Nenad Mišić: automatsko raspoređivanje elemenata dijagrama uporebom Sugiyama algoritma, LSTM neuronskih mreža i Eclipse Layout Kernel biblioteke

 • Tema izdata: april 2021.
 • Obranjeno: oktobar 2021.

Milica Travica: Vizuelizacija i navigacija nad istorijom ličnih promena nad projektom

Dragutin Marjanović: Upotreba zio-telemetry za prikupljanje i analizu tragova u distribuiranim sistemima baziranim na mikroservisnim arhitekturama.

Stefan Ristanović: Jezik i interpreter za integraciju i automatizaciju REST baziranih aplikacija

Kreirati DSL (tekstualni i opciono grafički) za definisanje REST baziranih procesa i integraciju automatizaciju REST servisa. Implementaciju uraditi uz oslonac na textX i VS Code. Primer: Zapier.

Milorad Vojnović: DSL za generisanje API testova za GraphQL upite

Željko Bal: Jezik za opis i automatsko generisanje CLI i GUI interfejsa

Filip Frank: Jezik za podršku ekstrakciji podataka iz nestrukturiranih izvora podataka sa veba

Daniel Elero: Server i ekstenzija za VS Code okruženje za podršku jezicima baziranim na textX alatu\

Daniel Kupčo: Podrška vizualizaciji jezika kreiranih upotrebom textX biblioteke u okviru Visual Studio Code editora

Nemanja Starčev: Podrška vizualizaciji strukture i bojenju koda u Visual Studio Code editoru za jezike bazirane na textX alatu

Author: Igor Dejanović

Created: 2022-09-26 Mon 21:05