Teme za doktorske disertacije

Istraživanja u sklopu izrade phD disertacije su iz oblasti inženjerstva jezika (Language Engineering).

Neke od podoblasti (lista je okvirna):

Author: Igor Dejanović

Created: 2020-12-14 Mon 19:24