Courses/Slides (in Serbian)


Slajdovi za predavanja

Tehnologije

Većinu slajdova možete konvertovati u PDF tako što dodate ?print-pdf na kraj URL-a i iz browser-a “odštampate” u fajl (Ctrl-P).