Напредне технике програмирања

О предмету

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2023-11-17 Fri 11:44, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

1. Опште информације

 • Фонд часова: 2+2
 • Предметни наставник: Проф. др Игор Дејановић (igord na uns ac rs)
 • Предметни асистенти:
  • MSc. Душан Николић (nikolic.dusan na uns.ac.rs) (СИТ и СИИТ)
  • MSc. Никола Немеш ( nikola.nemes na uns.ac.rs) (само СИИТ)
 • Материјали за предавања су доступни на:
 • Материјали за вежбе биће доступни преко GitHub-а и Гугл групе.
 • Комуникација:
 • Консултације се обављају по потреби уз најаву на email

2. Циљ предмета

 • Упознавање са мање коришћеним напредним техникама, технологијама и језицима намењених решавању специфичних класа проблема
 • Излагање студената различитим парадигмама програмирања
 • Размишљање “изван кутије” (out-of-the-box)
 • Прави језик/алат за проблем који се решава

3. Тематске целине

 1. Напредне технике на програмском језику Python (метакласе, context managers, дескриптори, функционално, async/await…) - 2 недење
 2. Програмски језик Rust (системско програмирање, генеричко програмирање, сигурно управљање меморијом, сигурност у конкурентном програмирању) - 10 недеља

4. Начин полагања

 • Полагање путем писменог испита/теста. Два термина.
  • Кратки задаци
  • Теоријска питања са кратким одговорима
  • Ради се на папиру
 • Пројекат - додатно за +2 оцену ко није задовољан оценом са теста, или ко не положи тест ради пројекат за максималну оцену 7.
  • Самостални пројекти на предефинисане теме или тема осмишљена од стране студента и одобрена од стране асистента и професора
  • Важно: пројекат мора бити на програмском језику Раст. Опционо се може комбиновати са Пајтоном

5. Дипломски рад

 • Ограничен број кандидата.
 • Обавезно положен тест. У случају већег броја пријављених рангирање се врши на основу успеха на тесту.
 • Пријава ће се обавити у новембру путем документа подељеног преко Гугл групе.

6. Референце