Napredne tehnike programiranja

O predmetu

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2022-03-04 Fri 10:44, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

1. Opšte informacije

 • Fond časova: 2+2
 • Predmetni nastavnik: prof. dr Igor Dejanović (igord na uns ac rs)
 • Predmetni asistent: MSc. Vladimir Inđić (vladaindjic na uns ac rs)
 • Komunikacija: Gugl grupa, e-mail
 • Konsultacije se obavljaju po potrebi uz najavu na email

2. Cilj predmeta

 • Upoznavanje sa manje korišćenim naprednim tehnikama, tehnologijama i jezicima namenjenih rešavanju specifičnih klasa problema
 • Izlaganje studenata različitim paradigmama programiranja
 • Razmišljanje “izvan kutije” (out-of-the-box)
 • Pravi jezik/alat za problem koji se rešava

3. Tematske celine

 1. Napredne tehnike na programskom jeziku Python (metaklase, context managers, deskriptori, funkcionalno, async/await…)
 2. Osnove programskog jezika Smalltalk-a/Pharo (pure OO, prosleđivanje poruka, “živi” objekti)
 3. Osnove programskog jezika Go (sistemsko programiranje, konkurentno programiranje)
 4. Fakultativno: osnove programskog jezika Rust

4. Način polaganja

 • Samostalni projekti na predefinisane teme ili tema osmišljena od strane studenta i odobrena od strane asistenta i profesora
 • Važno: projekat mora kombinovati bar 2 od obrađena 3 programska jezika
 • Moguće polaganje i putem pismenog ispita-testa u dva termina koja slede po završetku semestra.
 • Mogućnost proširenja projekta u završni diplomski rad.

5. Literatura za predmet