Softverski obrasci i komponente


 1. O predmetu
 2. Uvod
 3. Fundamentalni i kreacioni obrasci
 4. Strukturalni obrasci
 5. Obrasci ponašanja
 6. Dependency Injection
 7. Razvoj baziran na komponentama
 8. Komponentni razvoj u Python-u
 9. Projektni zadatak
 10. Django
 11. D3
 12. Git