Softverski obrasci i komponente

Uvod

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2019-11-01 Fri 18:38, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

Uvod

Razvoj softvera

 • Razvoj softvera je težak a razvoj softvera na takav način da se rešenje može ponovo upotrebiti je još teže.
 • Dobar, proširiv i fleksibilan dizajn je teško a verovatno i nemoguće odraditi iz prve za neiskusnog projektanta.

Iskustvo

 • Iskusni projektanti, tj. eksperti, ipak prave dobar dizajn.
 • Eksperti znaju nešto što početnici ne znaju. Šta je to?

Ponovno korišćenje dobrih rešenja

Eksperti će ponovo primenjivati rešenja koja su se pokazala kao dobra u prošlosti.

Ponovna iskoristljivost - reusability

Definicija sa The Free Dictionary:

The ability to use all or the greater part of the same programming code or system design in another application.

Ponovna iskoristljivost - Zašto?

 • Da ne bi izmišljali toplu vodu.
 • Upotreba već postojećih rešenja - brža izgradnja softvera.
 • Već korišćen softver je bolje testiran - robusnost.

Ponovna iskoristljivost - Kako?

 • Na nivou koda - biblioteke, okviri za razvoj (frameworks), softverske komponente itd.
 • Na nivou dizajna - dizajn obrasci.

Softverski obrasci

Šta je obrazac?

Christopher Alexander i sar. su napisali*:

Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice.

…ili u slobodnom prevodu

Svaki obrazac opisuje problem koji se pojavljuje nanovo u našem okruženju, i zatim opisuje suštinu rešenja datog problema na takav način da rešenje možete primeniti milion puta a da nikada ne rešite problem na potpuno identičan način.

Šta je softverski obrazac?

Recept nastao na bazi kumuliranog ekspertskog znanja i iskustva u rešavanju određenog rekurentnog problema u razvoju softvera koji opisuje problem, rešenje i kontekst u kome je rešenje primenjivo kao i prednosti i mane rešenja.

Gradivni elementi softverskog obrazca

 • Naziv - Obezbeđuje lako referenciranje na obrazac. Čini deo vokabulara i omogućava komunikaciju.
 • Problem - Opis problema i konteksta u kome se obrazac može primeniti. Često se navodi i lista preduslova za upotrebu obrasca.
 • Rešenje - Elementi, međusobne veze, saradnja i odgovornost. Apstraktno je da bi moglo biti primenjeno u različitim konkretnim kontekstima.
 • Posledice - opisuju šta je to što dobijamo a šta gubimo upotrebom datog obrasca (trade-offs).

U čemu je prednost upotrebe softverskih obrazaca?

 • Učenje na tuđim greškama.
 • Manje iskusni projektanti mogu praviti dobar dizajn.
 • Lakša komunikacija. Konzistentan vokabular.
 • Lakša analiza dizajna složenog softvera. Obrasci imaju svoju mustru.
 • Lakše uključivanje novih ljudi na projekat.
 • Poznavanje unapred svih eventualnih problema koje rešenje može da izazove.

Izbor programskog jezika

Izbor programskog jezika sa stanovišta softverskih obrazaca je važan!

Organizacija

 • Klasifikacija i katalogizacija u cilju lakšeg pronalaženja.
 • Različiti autori - različite klasifikacije.
 • Različiti domeni - različiti obrasci.

Klasifikacija OO dizajn obrazaca

patternspace.png

Klasifikacija OO dizajn obrazaca

Klasifikacija OO dizajn obrazaca prema [1]:

 • Fundamentalni
 • Kreacioni
 • Particioni
 • Strukturalni
 • Obrasci ponašanja
 • Obrasci za konkurentni dizajn

Softverski antiobrasci

Softverski antiobrasci

 • U razvoju softvera antiobrasci predstavljaju obrasce koji su se pokazali neefikasnim i kontraproduktivnim u praksi*.
 • Još se zovu i pitfalls ili dark patterns.

Kako ih prepoznati?

Antiobrasci iskazuju sledeće osobine:

 • Rekurentan obrazac akcije, procesa ili strukture koji je inicijalno izgledao kao dobar ali je u praksi pokazao da donosi više problema nego rešenja,
 • Refaktorisano rešenje problema postoji, jasno je dokumentovano i dokazano u praksi.

Neki od primera antiobrazaca

Primeri antiobrazaca su*:

 • Cargo cult programming - Korišćenje obrazaca i metoda bez razumevanja zbog čega se koriste.
 • God object - Koncentrisanje previše funkcionalnosti u jedan element dizajna (najčešće klasu).
 • Big ball of mud - Sistem bez jasne strukture.
 • Copy and paste programming - Kopiranje i izmena postojećeg koda umesto kreiranja generičkog rešenja.i
 • Not Invented Here (NIH) sindrom - Tendencija ka izmišljanju tople vode umesto korišćenja postojećeg, oprobanog rešenja.
 • Premature optimization - Optimizovanje softvera prerano na uštrb dobrog dizajna i funkcionalnosti.
 • Dependency hell - Problemi sa verzijama zavisnih komponenti i softvera.

Literatura

 • E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. M. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley Professional, 1994
 • M. Grand, Patterns in Java: A Catalog of Reusable Design Patterns Illustrated with UML, John Wiley & Sons, Inc., vol. 1, 2002
 • Anti-pattern, From Wikipedia, the free encyclopedia