Projektni zadatak

Softverski obrasci i komponente

Prof. dr Igor Dejanović (igord at uns ac rs)

Kreirano 2021-11-16 Tue 16:54, pritisni ESC za mapu, m za meni, Ctrl+Shift+F za pretragu

Sadržaj

1. Tema zadatka

 • Ex tensible P latform for S tructure V isualization and N avigation (ExP re S si V e N ess).
 • Vizualizacija i navigacija nad strukturama tipa grafa.
 • Promenjivi modeli: razne vrste POPO (Plain Old Python Object) objektnih grafova.
 • Promenjive konkretne sintakse.
 • Brz pregled i navigacija.
 • Operacije: pan, point zoom in/out, tree outline, bird-view, filter, search, dobijanje detalja o tekućem objektu itd.
 • Opciono: konzola za upravljanje platformom: izmena sintaksi, izmena modela itd.

2. Motivacija

 • Vizualizacija kao pomoć u razumevanju međuzavisnosti objekata realnih softverskih sistema.
 • Pomoć u analizi složenih softverskih sistema kod npr. reinženjeringa.
 • Primeri:
  • Vizualizacija šeme baze podataka – isčitavanje metapodataka proizvoljne baze i prikaz zavisnosti između tabela.
  • Vizualizacija strukture programskog koda – parsiranje proizvoljnog programskog koda i prikaz veza nasleđivanja, referenciranja i sl.

3. Tehnologije

 • Integraciona platforma – Python setuptools (pkg_resources)
 • GUI - Web (HTML, CSS, JavaScript), Flask ili Django.
 • Vizualizacija - d3.

4. Različite sintakse

 • Izmenjive sintakse realizovane kao nezavisne komponente.
 • Osnovna sintaksa – labelirani usmereni graf.
 • Složenije sintakse – sintaksa tipa UML dijagrama klasa, sintakse za opis procesa, sintakse za opis složenih hijerarhija itd.

5. Modeli

 • Obični Python objekti (POPOs – Plain Old Python Objects).
 • Modeli ne znaju za vizualizaciju (sledi se MVC obrazac).
 • Modeli se mogu adaptirati za različite konkretne sintakse.
 • Adaptacija se obavlja eksternim adapterima.
 • Otvorena pitanja:
  • Izvori modela.
  • Mehanizmi kreiranja objektnih grafova.