D3.js

Проф. др Игор Дејановић (igord at uns ac rs)

Креирано 2023-11-28 Tue 12:33, притисни ESC за мапу, "м" за мени, Ctrl+Shift+F за претрагу

Садржај

1. Увод у D3

1.1. Шта је D3?

 • JavaScript библиотека за манипулацију документом (DOM) на бази података.
 • Базирана ан веб стандардима: HTML, CSS, SVG, Canvas.
 • Не уводи нове концепте већ користи искључиво стандардне.
  • Уколико дође до увођења нових функционалности у веб прегледачима није потребно мењати библиотеку.
  • Знање које се стекне употребом D3 библиотеке је "преносиво".
  • Лако дебаговање - може се користи уграђени дебагер.
 • Примена у визуализацији података.

1.2. Селекције

Обичан JavaScript:

var paragraphs = document.getElementsByTagName("p");
for (var i = 0; i < paragraphs.length; i++) {
 var paragraph = paragraphs.item(i);
 paragraph.style.setProperty("color", "white", null);
}

D3:

d3.selectAll("p").style("color", "white");
d3.select(...)    // Селектује први.
d3.selectAll(...)  // Селектује све.
 • Сандардни CSS селектори
d3.select("div")      // по тагу
d3.select(".classname")   // по класи
d3.select("#line")     // по идентификатору
d3.select("[color=black]") // по атрибуту
d3.select("parent child")  // по садржавању
 • Подселекције - филтер образац
// подселекција - селекција над селекцијом
d3.select("body").selectAll("p")
d3.selectAll("p").select("b")

1.3. Атрибути и стилови

var circleDemo = d3.select("#myCircle");
circleDemo.attr("r", 40);
d3.select("body").selectAll("p").style("font-size", "12px");

1.4. Динамичке особине

d3.selectAll("p").style("background-color", function() {
 return "rgb(" + Math.random() * 255 + ", 100, 100)";
});

Први параграф

Други параграф

1.5. Повезивање података - binding

var myArray = [1, 2, 3, 4];
selection.data(myArray);
 • Елементи из myАrrаy се повезују за одговарајуће елементе селекције.

1.6. Креирање и брисање елемената

 • enter - селекција која креира нове елементе на основу нових података.
 • exit - селекција за брисање елемената при брисању података.
// Update…
var p = d3.select("body")
 .selectAll("p")
 .data([4, 8, 15, 16, 23, 42])
  .text(function(d) { return d; });

// Enter…
p.enter().append("p")
  .text(function(d) { return d; });

// Exit…
p.exit().remove();

1.7. Пример

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>d3 test</title>
  <script src="https://d3js.org/d3.v4.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <script>
var test_data = [8, 16, 23];
d3.select("body")
 .selectAll("p")
 .data(test_data)
 .enter().append("p")
  .text(function(d) { return "I’m number " + d + "!"; })
  .style("font-size", function(d){ return d + "px"; });
  </script>
 </body>
</html>

1.8. Прелази и анимација

Постепена промена боје:

d3.select("body").transition()
  .style("background-color", "black");

Промена величине кругова са задршком:

d3.selectAll("circle").transition()
  .duration(750)
  .delay(function(d, i) { return i * 10; })
  .attr("r", function(d) { return Math.sqrt(d * scale); });

2. Пример: три круга

2.1. Пример: три круга

<svg width="720" height="120">
 <circle cx="40" cy="60" r="10"></circle>
 <circle cx="80" cy="60" r="10"></circle>
 <circle cx="120" cy="60" r="10"></circle>
</svg>

2.2. Селекција и стилизовање

var circle = d3.selectAll("circle");
circle.style("fill", "steelblue");
circle.attr("r", 30);

2.3. Промена особина појединачног елемента

 • Анонимне функције.
d3.select('button').on("click",
 function(){
  d3.selectAll("circle")
  .attr("cx",
     function() { return Math.random() * 720; });
 }
);

2.4. Повезивање података (Data Binding)

circle.data([32, 57, 112]);
circle.attr("r", function(d) { return Math.sqrt(d); });

2.5. Додавање елемената

var svg = d3.select("svg");
svg.selectAll("circle")
  .data([32, 57, 112, 693])
 .enter().append("circle")
  .attr("cy", 60)
  .attr("cx", function(d, i) { return i * 100 + 30; })
  .attr("r", function(d) { return Math.sqrt(d); })
  .style("fill", "steelblue");

2.6. Уклањање елемента

svg.selectAll("circle").data([32, 57]).exit().remove();

2.7. Ажурирање, додавање, уклањање

svg.append("circle")
  .attr("cx", d.x)
  .attr("cy", d.y)
  .attr("r", 2.5);
svg.selectAll("circle")
 .data(data)
 .enter().append("circle")
  .attr("cx", function(d) { return d.x; })
  .attr("cy", function(d) { return d.y; })
  .attr("r", 2.5);
Data Enter Update Elements Exit

2.8. Транзиција елемената који се додају/уклањају

svg.selectAll("circle")
.data([60, 100, 140])
.enter().append("circle")
  .attr("cx", function(d, i) {
    return i * 100 + 30; })
  .attr("cy", 60)
  .attr("fill", "steelblue")
  .transition()
  .duration(1000)
  .attr("r", 20);
svg.selectAll("circle")
.data([60])
.exit()
  .transition()
  .duration(1000)
  .attr("r", 0).remove();

3. Примери и туторијали