Управљање конфигурацијом софтвера

Основе управљања конфигурацијом софтвера

Проф. др Игор Дејановић (igord at uns ac rs)

Креирано 2023-10-27 Fri 12:38, притисни ESC за мапу, "м" за мени, Ctrl+Shift+F за претрагу

Садржај

1. Дефиниција

1.1. Управљање конфигурацијом

Процес за успоставу и одржавање конзистенције функционалних и физичких особина као и перформанси производа у складу са захтевима, дизајном и оперативним информацијама током његовог животног циклуса*.

1.2. Управљање конфигурацијом

Дисциплина која се бави идентификацијом свих компоненти и њихових међусобиних веза, у систему који континуално еволуира, у циљу очувања интегритета, следљивости и контроле промена у току животног циклуса система*.

1.3. Управљање конфигурацијом

Управљање конфигурацијом представља јединствену идентификацију, контролисано складиштење, контролисану измену и извештавање о статусу изабраних производа, њихових радних везија и компоненти за време животног циклуса система*.

Управљање конфигурацијом софтвера представља контролу еволуције сложених софтверских система*.

2. Мотивација

2.1. Управљање конфигурацијом софтвера

 • Организациони оквир за управљање развојем софтверских система кроз све фазе животног циклуса
 • Омогућава управљање пројектом на структуриран, уређен и продуктиван начин.

2.2. Зашто користити УКС?

Успешност технолошких пројеката:

Методологија Агилна Waterfall
Успешних 42% 13%
Проблематичних 47% 59%
Пропалих 11% 28%
 • Софтверски производи често “живе” годинама па чак и деценијама.
 • Софтверски производи су често изузетно комплексни.
 • Да би обезбедили континуалну еволуцију морамо увести процесе, технике и алате који ће то омогућити.
 • Пракса је показала да је успех пројекта директно повезан са употребом ефикасних техника и алата УКС.
 • Прва 4 на листи од 12 корака за бољи развој софтвера1 истакнутог софтвер инжењера, писца и аутора изузетно популарног сервиса StackOverflow Џоула Сполског представљају технике УКС (контрола верзија изворног кода, аутоматизована и континуална изградња и праћење грешака).

3. Управљање конфигурацијом (УК)

3.1. Ставка конфигурације (Configuration Item)

 • Према стандарду ANSI/IEEE 1042-1987, ставка конфигурације - СК (Configuration Item или Software Configuration Item) представља основну јединицу идентификације и праћења.
 • Било који артифакт над којим се може вршити контрола верзија, који се може пратити.
 • На пример, то може бити фајл или директоријум код фајл базираних система, објекти смештени у објектно оријентисаним базама података и сл.
 • Готово сви системи за контролу верзија данас у употреби имају фиксну СК - а то је фајл.
 • Можемо рећи да је текуће стање пројекта скуп текућих стања свих ставки конфигурације.
 • Верзија фајла такође се може посматрати као ставка конфигурације.

3.2. Ставка конфигурације и промене - животни циклус

ConfigurationItem-Cycle.png

 • Ставка конфигурације настаје из плана.
 • Касније верзије настају као производ захтева за променом.
 • Захтев за променом настаје на основу искуства у току коришћења.

3.3. Референтна верзија (Baseline)

 • Референтна верзија може да значи следеће:
  • Идентификација тачних верзија свих СК који чине део једног издања.
  • Идентификација тачних верзија СК које су одобрене да постану део следећег издања кроз установљен процес ревизије и одобравања промена.
 • Чини основу која је предмет следећих промена.
 • У системима за управљање изворним кодом најчешће се спроводи кроз процес "означавања" (енг. Tagging).

3.4. Традиционална дефиниција УК-a

 • Идентификација конфигурације (Configuration Identification)
 • Управљање променама (Change Control)
 • Праћење статуса (Status Accounting)
 • Ревизија и верификација (Configuration Verification and Audit)

3.5. Структура процеса УК

SCM-LogicalStructure.svg

3.6. Архитектура система УК

SCM-architecture.png

3.7. Идентификација конфигурације (Configuration Identification)

 • Обезбеђивање јединствене идентификације за сваки артифакт који је предмет праћења.
 • Најчешће су предмети праћења разне врсте фајлова: изворни код, бинарни фајлови, слике, документа, конфигурациони фајлови итд.
 • Идентификација често подразумева и именовање директоријума и фајлова на смислен начин који ће поједноставити праћење.
 • Артифакти праћења не морају увек бити фајлови у фајл систему већ могу бити елементи у репозиторијумима који нису базирани на фајл систему. На пример, модели у репозиторијумима модела или документи у системима за управљање документима.

3.8. Идентификација у контексту

Identification.png

 • Процес идентификације започиње у два случаја: првобитно креирање ставке конфигурације и појава захтева за променом.
 • Излаз представљају метаподаци за ставку конфигурације.
 • Свака организација прави своју конвенцију јединствене идентификације. Често је ова шема наметнута алатима који се користе за УК.
 • Поред идентификације ставке конфигурације потребно је идентификовати и сваки захтев за променом као и сваку нову верзију ставке конфигурације.

3.9. Управљање променама (Change Control)

 • Промене су неизбежне: људи праве грешке, клијенти захтевају промене, радно окружење производа еволуира.
 • Пуна контрола и управљање захтевима за променама и имплементираним променама на основу захтева.

3.10. Управљање променама у контексту

ChangeControl.png

 • Управљање променама је иницирано догађајем.
 • Излаз активности управљања променама је документован догађај као и захтеви за променама који су резултат тог догађаја.

3.11. Догађаји

 • Управљање променама је иницирано догађајем. Догађај може да се посматра и као жеља за променом али обично није тако формулисан.
 • Догађај може представљати и опсервацију да се десило нешто неочекивано или погрешно током употребе ставке конфигурације.
 • Догађај може бити, на пример:
  • Лоша формулација уочена за време ревизије документа.
  • Грешка у кодирању уочена за време проласка кроз програмски код.
  • Идеја за проширење или побољшање функционалности настала од стране клијента за време коришћења производа.
  • Грешка пронађена за време интеграционог теста.
  • Жеља за побољшањем производа када је производ већ испоручен и у фази је активне употребе.
  • Упит особљу за помоћ у вези начина употребе производа.
  • Прелазак на нову верзију коришћених библиотека и платформи које нису уназад компатибилне са претходним верзијама.
 • Догађај се документује у облику регистрације догађаја.

3.12. Захтеви за променама (Change Requests)

 • Захтеви за променама настају као последица регистрације догађаја.
 • Неки захтеви за променама могу бити планирани (на пример захтеви настали за време ревизије документа), а неки и не (на пример захтев клијента за променом).
 • Захтеви за променама даље пролазе кроз активност идентификације јер су предмет праћења.

3.13. Праћење статуса (Status Accounting)

 • Ова активност обезбеђује информације потребне за ефикасно управљање развојем и одржавањем производа.
 • Друге активностим УК обезбеђују потребне податке у виду метаподатака о ставкама конфигурације као и информације о променама.
 • Праћење статуса омогућава екстракцију, уређење и форматирање информација о ставкама конфигурације и променама на захтевани начин.

3.14. Праћење статуса - метрике

 • Увођење метрика које могу указати на уска грла у развоју.
 • Пример метрика: број дефеката у једном издању, број линија кода у уведеном софтверу, густина дефеката (број дефеката на хиљаду линија кода).
 • Намена:
  • Мерење напретка пројекта
  • Мерење квалитета производа
  • Напор уложен за израду производа
  • Унапређење односа \(\frac{вредност\ производа}{цена}\).

3.15. Праћење статуса у контексту

StatusAccounting.png

 • Праћење статуса и извештавање може се обавити у било ком тренутку.
 • Излаз ове активности је извештај према задатим критеријумима.

3.16. Ревизија и верификација (Configuration Verification and Audit)

 • Осигурава да софтверски производ који се испоручује одговара постављеним захтевима, да је комплетан, да су сви захтеви за променама узети у обзир и да су испоштоване успостављене процедуре УКС.
 • Комплетност подразумева и све потребне метаподатке који омогућавају комплетан увид у историју промена које су довеле до верзије која се испоручује.
 • Тест извештаји и документација се користе као основа утврђивања задовољења постављених захтева.
 • Ова активност се најчешће посматра као део процеса осигурања квалитета.

Ова активност такође се бави дефинисањем:

 • Ко и када ће обавити ревизију.
 • Обављање ревизије над референтним верзијама.
 • Креирање извештаја о обављеним ревизијама.

4. Управљање конфигурацијом софтвера (УКС)

Software Configuration Management (SCM)

4.1. Управљање конфигурацијом софтвера

У контексту развоја софтвера управљање конфигурацијом се може посматрати кроз следеће активности:

 • Управљање изворним кодом (Source Code Management)
 • Управљање изградњом (Build Engineering)
 • Управљање конфигурацијом окружења (Environment Configuration)
 • Управљање променама (Change Control)
 • Управљање издањима (Release Management)
 • Управљање увођењем (Deployment)

4.2. Управљање изворним кодом (Source Code Management)

 • Једна од најважнијих УКС дисциплина.
 • Бави се:
  • Чувањем свих ставки конфигурације које учествују у изградњи производа.
  • Праћењем промена над ставкама конифигурације и интеграцијом конкурентних промена.
  • Креирањем и праћењем алтернативних токова развоја.
  • Враћање и увид у историјске верзије произвољних стакви конфигурације.
 • Даје основу за извођење осталих УКС активности.
 • У тесној вези је са праћењем дефеката и захтева који су најчешће интегрисани са алатима и процесима управљања изворним кодом.

4.3. Основни принципи управљање изворним кодом

 • Сав кôд је у сигурном складишту и не може бити изгубљен.
 • Конкурентне промене се једноставно интегришу. Конфликти се једноставно разрешавају.
 • За кôд се воде белешке о значајним тренуцима развоја (референтне верзије).
 • Управљање варијантама мора бити једноставно употребом грана.
 • Кôд промењен у једној варијанти (грани) може се лако пренети на другу варијанту.
 • У сваком тренутку имамо потпуну следљивост и можемо добити информације ко је, када и због чега променио изворни кôд? Шта је тачно при томе промењено?
 • Можемо у сваком тренутку поништити промену.

4.4. Управљање изградњом софтвера (Build Engineering)

 • Активност усмерена на изградњу извршне верзије софвера из изворног кода путем аутоматизованих процедура на сигуран и брз начин.
 • Бави се идентификацијом зависности у време компајлирања и извршавања као и других техничких услова потребних за ефикасну изградњу готовог производа.
 • Изузетно важна за агилне и итеративне методологије.

4.5. Принципи управљања изградњом софтвера

 • Изградња је разумљива и поновљива.
 • Изворни кôд и зависности за компајлирање се могу лако одредити.
 • Узрок неуспеле изградње се може једноставно установити и проблем се може брзо отклонити.
 • Изградња мора бити потпуно аутоматизована.
 • Скрипте за аутоматизовању изградњу морају бити читке и морају се једноставно одржавати.

4.6. Управљање конфигурацијом окружења (Environment Configuration)

 • Идентификација и управљање зависностима производа у време извршавања (runtime dependencies).
 • Развојно окружење је често другачије од продукционог или QA (Quality Assurance).
 • Аутоматизација управљања параметрима окружења (нпр. промењиве окружења, конекција са базом, повезивање са веб сервисима).
 • Значајно за активност увођења (deployment).
 • Уколико се одради лоше може довести до несагледивих последица.

4.7. Управљање променама (Change Control)

 • Поред управљања изворним кодом један од најзначајнијих активности у УКС.
 • Контролисана измена продукционог окружења (или QA окружења).
 • Такође есенцијална активност за одређивање које издање производа ће постати део продукционог окружења.
 • У великим фирмама често реализована кроз одбор за управљање променама (Change Control Board - CCB).
 • Процес који прописује начин разрешавања захтева за променама (Request for Change).

4.8. Принципи управљање променама

 • Промене морају бити планиране.
 • Промене морају бити разумљиве укључујући и утицај који ће имати на продукционо окружење.
 • Начин одобравања и ауторизација промена мора бити успостављена.
 • Процедуре за хитне измене морају бити прописане у случајевима инцидентних ситуација.
 • Мора постојати јасна следљивост за све извршене промене - Ко је промену тражио? Ко је одобрио? Када је промена извршена над продукционим окружењем? Који је статус промене?

4.9. Управљање издањима (Release Management)

 • Процес креирања финалног производа на основу извршне верзије креиране у процесу изграње.
 • Дефинише стандарде паковања и именовања (идентификације) производа.
 • Следљивост ка уграђеним променама и одобрењима датих промена од стране CCB.

4.10. Принципи управљања издањима

 • Издања се могу идентификовати путем непромењивог идентификатора.
 • Издања морају бити запакована са свим зависностима.
 • Креирање издања мора бити аутоматизовано у циљу избегавања људске грешке.
 • Креирање издања мора бити брзо и поуздано да би се могло користити код агилног и итеративног развоја.
 • Мора постојати начин верификације издања у циљу утврђивања градивних СК.
 • Садржај издања мора бити добро познат, укључујући и везу према захтевима.
 • Мора постојати механизам извештавања о свим креираним издањима и њиховим садржајима.

4.11. Управљање увођењем (Deployment)

 • Последња фаза у УКС процесу.
 • Увођење издања у продукционо окружење.
 • Такође се бави поништавањем акције (враћање на претходну верзију) у случају проблема.
 • Најчешће посао посебног тима (Operations Team).
 • Праћење активне верзије издања и евентуалних неауторизованих модификација продукционог окружења.

4.12. Принципи управљања увођењем

 • Увођење издања (или враћање на старо) мора бити поуздано и једноставно.
 • Увођење издања (или враћање на старо) мора креирати дневник (лог) свих промена.
 • Само ауторизовано особље може вршити ову активност.
 • У многим организацијама раздвојене надлежности између развојног тима и тима за увођење…
 • …али последњих година развојни тимови преузимају посао увођења софтвера који развијају.
 • Морају постојати механизми за откривање неауторизованих промена.
 • Процедура за проверу верзије издања у продукцији (или QA) мора бити јасно дефинисана.
 • Процес увођења мора бити стално ревидиран и унапређиван.

5. Унапређење процеса

5.1. Capability Maturity Model

 • Модел за процену зрелости организације и нивоа формализације спровођења и континуалних унапређења процеса.
 • Проблем који се решава је како да организација обезбеди развој који је конзистентан и поновљив уз оптимално коришћење ресурса.
 • Настао 1986 после студије коју је финансирала U.S. DoD.
 • Намењен пре свега процесима развоја софтвера али се може применити и на друге процесе.
 • 2006 Software Engineering Institute на Carnegie Mellon универзитету развија нови модел Capability Maturity Model Integration чији је циљ да наследи и унапреди CMM.

5.2. Нивои CMM

cmm.svg

 • Ниво 1 - хаотичан, ad hoc, базиран на индивидуалном хероизму,
 • Ниво 2 - процеси су довољно документовани да је поновљивост могућа,
 • Ниво 3 - процеси су потпуно документовани и стандардизовани,
 • Ниво 4 - процесима се управља у складу са договореним метрикама,
 • Ниво 5 - процесима се управља и врши се континуална оптимизација и унапређење.

6. Имплементација УКС унутар организације

6.1. Процена текућих процеса УКС

 • Свака организација која развија софтвер спроводи одређене процесе УКС иако можда нису формални и о њима се не размишља као УКС.
 • За процену се могу поставити следећа питања:
  • Како се фајлови идентификују?
  • Како се идентификују издања софтвера?
  • Како се контролишу референтне верзије?
  • Који су фајлови укључени у cвако издање? Како се издање креира?
  • Како се идентификују и прате захтеви за променама?

6.2. Анализа захтева

 • Шта је циљ који организација жели да постигне увођењем УКС?
 • На пример циљ може бити:
  • постизање одређеног нивоа SW-CMM сертификације,
  • постизање ISO-9000 сертификације,
  • или једноставно унапређење процеса.

6.3. Улоге у успостављању процеса УКС

 • Особа за контакт за процесе УКС.
 • Менаџери морају обезбедити потребне ресурсе и алате потребне за увођење процеса УКС
 • Одбор за контролу и ревизију (Control and Review Board) - анализира и одобрава увођење промена.
 • Обезбеђивање квалитета (Quality Assurance - QA) је неопходно за верификацију да се документовани процеси УКС спроводе.

7. Литература

 1. M. Handbook, Configuration management guidance, tech. rep., MIL-HDBK-61A (SE) Department of Defense–United States of America, 2001.
 2. A. Hass, Configuration management principles and practice. Addison-Wesley Professional, 2003.
 3. J. Keyes, Software Configuration Management, Auerbach Publications, 2004.
 4. J. Estublier, Software configuration management: a roadmap, in Proceedings of the conference on The future of Software engineering, pp. 279–289, ACM, 2000.
 5. R. Aiello and L. Sachs, Configuration Management Best Practices: Practical Methods that Work in the Real World. Addison-Wesley Professional, 1st ed., 2010.