Skip to Content

Информације за пројекат

Теме

 • Предложени пројекти морају бити базирани на textX или parglare библиотекама.
 • Могу бити ЈСД имплементације или унапређења поменутих библиотека.
 • Језици могу да дефинишу и подршку за едиторе (Code completion, Syntax highlighting итд. за нпр. VS Code) – пожељно посебно код већих тимова. Видети пројекте textX-LS и Language Server Protocol.

О вођењу пројекта

 • Сви пројекти морају бити отвореног кода јавно хостовани на GitHub-у. Избор лиценце се оставља члановима тима, али мора бити OSI одобрена.
 • Предлог се пише у README фајлу пројекта и шаље се линк предметном професору на одобрење.
 • Задаци на пројекту се дефинишу у склопу GitHub issues.
 • Текуће стање се прати употребом Канбан табле.

Потребно проверити пре слања професору на преглед

 • Пројекат може да се инсталира у моду за развој са pip install -e.

  • Да би ово било могуће пројекат мора имати setup.py односно setup.cfg са валидним мета-подацима.
  • Проверите да ли python setup.py bdist_wheel пакује све потребне фајлове у резултујћи wheel фајл.
  • Уколико се исправно подеси пројекат је могуће инсталирати у виртуелно окружење употребом пип команде директно из гит репозиторијума. На пример:
       pip install git+https://github.com/textX/textX.git
   
  • За додатне информације погледати Python упутство за паковање и дистрибуцију пројеката.
 • Сви textX језици и генератори су регистровани на одговарајући начин у setup.cfg и доступни textx команди. Видите textX регистрацију и откривање. Као пример видети сам textX пројекат.

  Генератори се могу позвати са:

    textx generate ...
  
 • README.md мора да садржи опис пројекта, упутство за инсталацију и пример употребе. Језик може бити српски или енглески али мора бити конзистентно коришћен.