Jezici specifični za domen
Informacije za projekat

1. Teme

 • Predloženi projekti moraju biti bazirani na textX ili parglare bibliotekama.
 • Mogu biti JSD implementacije ili unapređenja pomenutih biblioteka.
 • Jezici mogu da definišu i podršku za editore (code completion, syntax highlighting itd. za npr. VS Code) – poželjno posebno kod većih timova. Videti projekte textX-LS i Language Server Protocol.

2. O vođenju projekta

 • Svi projekti moraju biti otvorenog koda javno hostovani na GitHub-u. Izbor licence se ostavlja članovima tima, ali mora biti OSI odobrena.
 • Predlog se piše u README fajlu projekta i šalje se link predmetnom profesoru na odobrenje.
 • Zadaci na projektu se definišu u sklopu GitHub issues.
 • Tekuće stanje se prati upotrebom Kanban table.

3. Potrebno proveriti pre slanja profesoru na pregled

 • Projekat može da se instalira u modu za razvoj sa pip install -e.
  • Da bi ovo bilo moguće projekat mora imati setup.py odnosno setup.cfg sa validnim meta-podacima.
  • Proverite da li python setup.py bdist_wheel pakuje sve potrebne fajlove u rezultujći wheel fajl.
  • Ukoliko se ispravno podesi projekat je moguće instalirati u virtuelno okruženje upotrebom pip komande direktno iz git repozitorijuma. Na primer:

     pip install git+https://github.com/textX/textX.git
   
  • Za dodatne informacije pogledati Python uputstvo za pakovanje i distribuciju projekata.
 • Svi textX jezici i generatori su registrovani na odgovarajući način u setup.cfg i dostupni textx komandi. Vidite textX registraciju i otkrivanje. Kao primer videti sam textX projekat.

  Generatori se mogu pozvati sa:

   textx generate ...
  
 • README.md mora da sardži opis projekta, uputstvo za instalaciju i primer upotrebe. Jezik može biti srpski ili engleski ali mora biti konzistentno korišćen.

Author: Igor Dejanović

Created: 2022-02-02 Wed 13:24