Skip to Content

Теме за докторске дисертације

Истраживања у склопу израде phD дисертације су из области инжењерства језика (Language Engineering).

Неке од подобласти (листа је оквирна):

 • Парсирање
 • Језици специфични за домен (Domain-Specific Languages)
 • Анализа и трансформација стабала (AST) и графова
 • Трансформације AST у текст
 • Статичка и динамичка анализа програма
 • Међурепрезентације
 • Оптимизације
 • Генерисање кода, транспајлирање, компајлирање
 • Графичке синтаксе, визуализације, планарно распоређивање
 • Пројекциони едитори
 • Метамоделовање
 • Метапрограмирање
 • Модернизација/реинжењеринг "старих" система (Legacy modernization)