Skip to Content

Управљање конфигурацијом софтвера (Software-Configuration Management)

Слајдови са предавања

  1. О предмету
  2. Програмски језик Пајтон
  3. Основе управљања конфигурацијом софтвера
  4. Управљање изворним кодом
  5. Системи за контролу верзија - Увод
  6. Git
  7. Django
  8. Docker
  9. Тестирање Пајтон кода
  10. Испитна питања (у изради)