Skip to Content

Софтверски обрасци и компоненте (Software Patterns and Components)

 1. О предмету
 2. Увод
 3. Фундаментални и креациони обрасци
 4. Структурални обрасци
 5. Обрасци понашања
 6. Dependency Injection
 7. Развој базиран на компонентама
 8. Компонентни развој у Пајтону
 9. Пројектни задатак
 10. Django
 11. D3
 12. Git
 13. Микросервисни обрасци