Skip to Content

Језици специфични за домен (Domain-Specific Languages)

Слајдови са предавања

Границе мог језика су границе мог света.

Ludwig Wittgenstein

 1. О предмету
 2. Програмски језик Пајтон
 3. Увод у језике специфичне за домен
 4. Језичке синтаксе и метамоделовање
 5. Текстуалне синтаксе
 6. Arpeggio
 7. parglare
 8. textX
 9. Генерисање програмског кода
 10. Анатомија једног ЈСД-а
 11. Информације за испитни пројекат
 12. Испитна питања

Литература

Основна

 • Игор Дејановић, Језици специфични за домен, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2021. (доступно у скриптарници ФТН-а)

Додатна

Пројекти претходних генерација (избор)